Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Σωματείου Πυροσβεστών Πενταετούς  Υποχρέωσης όπως προέκυψε

από την εκλογική διαδικασία της 20/12/2015 είναι το ακόλουθο :

1.Πλακοτάρης Νικόλαος ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2.Βασδέκης Νεοπτόλεμος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’

3.Χατζησαββίδης Νικόλαος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’

4.Ραδαίος Θωμάς ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

5.Βασούρης Παράσχος ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

6.Ιατρού Τηλέμαχος  ΤΑΜΙΑΣ

7.Αναστασόπουλος Βασίλειος ΜΕΛΟΣ

8.Παπάζογλου Κωνσταντίνος ΜΕΛΟΣ

9.Γεωργίου Νικόλαος ΜΕΛΟΣ

10.Τσιόνκης Αλέξανδρος ΜΕΛΟΣ

11.Συρόπλης Νικόλαος ΜΕΛΟΣ

12.Ζαβούνης Βασίλειος ΜΕΛΟΣ

13.Πλίκας Θεόφιλος  ΜΕΛΟΣ

14.Κυριαζής Στυλιανός ΜΕΛΟΣ

15.Σκούλικας Αρσένιος ΜΕΛΟΣ

16.Μπακαλούμης Κλέανδρος ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ

17.Μποσκοψίου Πέτρος ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ