Αρ. Φύλλου 1125-28_03_2018 Ένταξη στο μόνιμο Πυροσβεστικό προσωπικό των κατά την παρ. 20 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 Πυροσβεστών 5ετούς υποχρέωσης.

Για να δείτε το ΦΕΚ ακολουθήστε τον σύνδεσμο.